سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
عمل کننده بی بصیرت، مانند رونده دربیراهه است . هر چه تندتر رود از مقصد دورتر شود [امام صادق علیه السلام]